Ympäristöystävällinen valinta

Säästä lämmityskustannuksissa
Valitse maalämpö

Compact PC

Ilmanvaihto ja käyttöveden lämmitys 2-kertaisella lämmöntalteenotolla

Lue lisää

Compact PC AIR 9

Ilmavesilämpöpumppu + ilmanvaihto ja käyttöveden lämmitys 2-kertaisella lämmöntalteenotolla

Lue lisää

Compact PC Sol

Ilmanvaihto ja käyttöveden lämmitys 2-kertaisella lämmöntalteenotolla + aurinkolämpö

Lue lisää

Compact PC EK9

Ilmanvaihto ja käyttöveden lämmitys 2-kertaisella lämmöntalteenotolla + lisälämpö

Lue lisää

Compact PC MLP

Maalämpöpumppu + ilmanvaihto ja käyttöveden lämmitys 2-kertaisella lämmöntalteenotolla

Lue lisää

MAALÄMPÖ

Maalämpö on erinomainen tapa hyödyntää ilmaista, auringosta saatavaa energiaa. Alkuinvestointien jälkeen maaperään tai vesistöihin sitoutunut aurinkoenergia muuttuu kustannustehokkaaksi tavaksi lämmittää omaa kotia tai vettä.

Nilan Oy:n erikoisosaamista on maalämpö. Tarjoamme ratkaisuja energiatehokkaaseen asumiseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä!

MAALÄMPÖ ON JÄRKEVÄ VALINTA

Kesäaikana saamme yllin kyllin aurinkolämpöä, jolloin sitä myös varastoituu maaperään, kallioihin ja vesistöihin käytettäväksi ympäri vuoden. Näin maalämmön hyödyntämistä ei tarvitse lopettaa talvikausinakaan.

Tavanomaisesti maalämpö saadaan talteen maahan poratun lämpökaivon avulla. Maalämpöä on mahdollista kerätä talteen myös maan alle vaaka-asentoon asennetulla maapiirillä. Jos lähistöllä on vesistöjä, joissain tapauksissa keruuputken pystyy asentamaan myös vesistöihin ja keräämään lämpöä talteen sieltä.

MAALÄMPÖPUMPPU VS MUUT LÄMMITYSMUODOT

Maalämpöpumppu on kustannus- ja energiatehokas ratkaisu lämmitykseen. Käyttämällä maalämpöä saavutetaan selkeät säästöt energiakustannuksissa, sillä siinä missä öljylämmitys on riippuvainen kattilan iästä ja öljyn kulloisestakin markkinahinnasta, maalämmön energiakustannukset ovat aina tasaiset vuodesta toiseen. Myöskään sähkön jatkuvasti nouseva hinta ei vaikuta energiakustannuksiin läheskään niin paljon maalämpöpumppua käyttäen kuin suorasähkölämmitteisessä talossa.

MAALÄMPÖPUMPUN TOIMINTAPERIAATE

Maalämpöpumpun toimintaperiaate on yksinkertainen, sillä ne käyttävät tuttua tekniikkaa – sellaista, jota löytyy kodeistakin. Kaikkein tutuin ja yleisin vastaavanlaista tekniikkaa käyttävä laite on tietysti perinteinen jääkaappi, sillä se siirtää lämpöä sisältä huoneilmaan. Maalämpöpumppu toimii aivan samalla periaatteella, mutta isommalla mittakaavalla: se siirtää lämpöä maaperästä suoraan taloon.

Lämmönkeruuputkistossa kiertää aina jäätymätön neste, joka lämpenee muutaman asteen verran. Lämmönkeruupiirin nesteestä saatava lämpö höyrystää pumpussa kiertävän lämpöaineen. Höyrystyneen kylmäaineen painetta puolestaan nostetaan sitten kompressorilla, jolloin myös sen lämpötila nousee samalla. Tämän jälkeen kylmäaine lauhtuu lämpöpumpun lauhduttimessa jälleen nestemäiseen muotoon, ja sen jälkeen luovuttaa lämpöä lämmönjakoverkkoon sekä lämmittää käyttövettä.

MAALÄMMÖLLE SOPIVAT KÄYTTÖKOHTEET – ETENKIN ISOIHIN RAKENNUKSIIN

Maalämpöpumppu on mahdollista asentaa lähes jokaiseen asuntoon. Oikeastaan ainoana edellytyksenä on se, että käytössä on vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä sekä riittävästi vapaata tilaa lämpöpumpun asentamista varten.

Tänä päivänä jo suunnilleen 50 prosenttiin uudisrakennuksista asennetaan maalämpöjärjestelmä jo heti rakennusvaiheen yhteydessä. Lisäksi järjestelmä on mahdollista asentaa myös vanhoihin rakennuksiin, esimerkiksi öljylämmityskattila korvaamaan.

Maalämpöpumppu soveltuu mainiosti etenkin suurempiin rakennuksiin. Mitä enemmän lämmitysenergiaa talo tarvitsee, sitä sopivampi maalämpöpumppu on. Pienempien talojen ja vähän lämmitysenergiaa tarvitsevien rakennusten (mm. passiivi- ja matalaenergiatalot) ollessa kyseessä maalämpöjärjestelmän takaisinmaksuaika voi olla melko pitkäkin, noin 10 – 15 vuotta. Tällaisiin taloihin parempi vaihtoehto on energiatehokas poistoilmalämpöpumppu tai poistoilmalämpö- ja maalämpöpumpun yhdistelmä.

MAALÄMMÖN LUVAT JA KOTITALOUSVÄHENNYKSISTÄ

Maalämpökaivon asentaminen on luvanvarainen toimenpide, sillä 1.5.2011 lähtien maalämpökaivojen asennuksiin on tarvittu lupa. Lupa vaaditaan silloin kun rakennuksen lämpöjärjestelmää ollaan vaihtamassa tai uusimassa maalämpöä hyödyntäväksi, tai kun maalämmöstä halutaan tehdä lähde lisälämmölle. Tämä pätee myös silloin, kun halutaan käyttää vesistöä tai maapiiriä lämmönlähteenä. Lupaa toimenpiteelle haetaan oman kunnan rakennusvalvonnasta. Luvan hinnoittelu on kunnan omassa päätösvallassa, joten paikkakunnittain saattaa esiintyä vaihtelua.

Mukava tieto on se, että maalämpöpumppujärjestelmien asennuksesta voi saada verotuksen yhteydessä kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennykseen oikeuttaa se, kun tavanomaista asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa kunnossapidetään tai sille tehdään perusparannuksia. Huomioithan kuitenkin, että vähennystä myönnetään ainoastaan tehdyn työn osuudesta, ei siis matkakuluista, tarvikkeista tai muista vastaavista. Lisätietoja kotitalousvähennyksestä löydät Verhohallinnon verkkosivuilta tai Veronmaksajain keskusliiton sivuilta.

ENERGIASUKKA JA MAALÄMPÖKAIVO

Maalämpökaivoon asennettava energiasukka parantaa kaivon tehokkuutta vedenpintaa nostamalla. Rakenteensa ansiosta se tarjoaa monipuolista suojaa sekä kaivolle että pohjavesillekin. On olemassa esimerkiksi sellaisia kohteita, joissa kaivon vesi ei vain nouse riittävän ylös – tällaisia kohteita voivat olla muun muassa soraharjut, mäet, kalliot ynnä muut vastaavat paikat, joissa pohjavesi on tavallista matalammalla.

Tällöin avuksi tulee energiasukka, joka nostaa veden pintaa kaivossa ja auttaa hyödyntämään kaivoa koko sen matkalta. Yhdeltä kaivometriltä lämpöenergiaa saadaan 130 W ja kylmää puolestaan 30 W verran. Etenkin useampia kaivoja sisältävissä isommissa kohteissa kaivojen aktiiviosuus saattaa helposti jäädä noin 10 – 20 metriä vajaaksi, ja tämä vaikuttaa suoraan kaivojen tehon selkeään laskuun.

Energiasukan hyötyjä siis ovat porakaivon aktiivisen osuuden kasvattaminen, kaivon hyödyntäminen koko sen matkalta, pohjavesien ja putkien suojaaminen ja erilaisten vaurioiden ehkäiseminen. Lisäksi se on erittäin helppo ja nopea asennettava. Valmis energiasukka tukkii porakaivon tehokkaasti, ja suojaa tällä tavalla pohjavesiä estäen pintavesien ja mahdollisten haitallisten aineiden pääsyn pohjaveden sekaan. Samalla energiasukka ehkäisee myös porausreikää murenemasta ja suojaa tehokkaasti keräinputkistoa. On olemassa myös alueita, joissa energiasukka on suorastaan vaatimus suojaamaan pohjavesiä.

MAALÄMMÖN VALINTA – VERTAILU KANNATTAA

Olitpa sitten rakennuttamassa uutta taloa tai harkitsemassa uutta lämmitysjärjestelmää vanhaan kotiisi, kannattaa ehdottomasti vertailla eri vaihtoehtojen kustannus- ja energiatehokkuutta. Valintaan vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa talon koko, talon tiiveys ja eristys, henkilöiden lukumäärä ja tontin maaperä. Esimerkiksi soraharjulle rakennettuun pientaloon maalämpö ei välttämättä ole paras ratkaisu, mutta lähellä kallioita tai vesistöjä sijaitseva isompi rakennus saattaa hyötyä paljon maalämmön valjastamisesta lämmityskäyttöön.

Verkosta löytyy useita sivustoja, joilla pystyt vertailemaan maalämmön ja muiden lämmitysjärjestelmien kustannuksia ja hyötyjä. Tutustu siis niihin ja katso, olisiko maalämpö myös omaan kotiisi kaikkein järkevin vaihtoehto.

TUTUSTU LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKOIHIN

NILAN ON LÄMPÖPUMPPUJEN AMMATTILAINEN

Me olemme lämpöpumppujen vahvoja ammattilaisia. Jos olet kiinnostunut lämmitysmuodosta tai kaipaat lisätietoja, käänny turvallisin mielin puoleemme ja tiedustele lisää aiheesta.