MAAKYLMÄ – EKOLOGINEN TAPA JÄÄHDYTTÄÄ

Maalämpöpumppua voidaan käyttää lämmön tuottamisen lisäksi myös jäähdytysilman (nk. maakylmä) tuottamiseen. Alhaisilla investointi- ja käyttökustannuksilla saat täydellisen miellyttävän ilmastointijärjestelmän kesähelteisiin.

Tällöin toimintaperiaate on sama kuin lämpöpumpussa, mutta lämmön keräämisen sijaan porausreikää käytetään kiertonesteen jäähdytykseen. Maalämpöpumppu on paitsi kustannustehokas myös ympäristöystävällinen tapa lämmittää ja jäähdyttää.

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS

Huoneilman viilennys lisää asumisviihtyvyyttä, joka parantaa elintasoa konkreettisesti.

MAAKYLMÄ ON EDULLINEN VIILENNYSRATKAISU

Maakylmä on kokonaistaloudellisesti edullisin tapa viilentää asuntoa. Se ottaa tarvittavan energian erittäin tehokkaasti maaperästä, eikä se tarvitse erillisiä jäähdytyslaitteistoja, jotka syövät kallista energiaa. Käyttökustannukset ovat siis todella edulliset, eikä investointikustannuskaan ole suuri, kun se asennetaan yhdessä maalämmön kanssa.

PUHALLINKONVERTTERIT JAKAVAT VIILEÄN ILMAN ASUNTOON

Maakylmää saadaan jaettua huoneilmaan puhallinkonverttereilla. Automatiikka pitää huolen ilman lämpötilasta. Kun huoneiston lämpötila nousee yli asetetun rajan, laitteisto päästää kylmän liuoksen virtaamaan päätelaitteiden kylmäpatteriin.

Puhallinkonvertterin puhallinnopeutta säätämällä voidaan saavuttaa haluttu lämpötila. Säätämiseen on käytössä erillinen kaukosäädin. Viilennyksen tehoon vaikuttaa porakaivossa olevan nesteen lämpötila sekä sisäyksiköiden määrä.

Puhallinkonverttereita on kahdenlaisia. Yksi on kattoon sijoitettava neljään suuntaan avautuva puhallinkonvertteri ja toinen on ilmalämpöpumpuista tuttu sisätilan puhallinkonvertteri, joka asennetaan seinälle.