MATALAENERGIA- JA PASSIIVITALOT

Matalaenergia- ja passiivitalot käyttävät mahdollisimman vähän energiaa. Ne on rakennettu siten, että ne päästävät mahdollisimman vähän lämpöenergiaa ulos. Lisäksi ne hyödyntävät mahdollisimman paljon luonnosta (maa- ja aurinkolämpö) saatavaa energiaa.

Matalaenergiatalo kuluttaa noin 50 kWh/m²/vuosi.
Passiivitalo kuluttaa noin 20–30 kWh/m²/vuosi riippuen sijainnista.

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS

PASSIIVITALOSERTIFIKAATTI

Passiivitalokonseptin on kehittänyt saksalainen tutkimuslaitos Passiv Haus Institut (PHI). Se määrittää ne vaatimukset, jotka talon on täytettävä, ennen kuin se voidaan määritellä passiivitaloksi.

Tanskalainen ilmanvaihto- ja lämpöpumppujärjestelmien valmistaja Nilan sai kansainvälisesti tunnustetun passiivitalosertifioinnin Compact P -poistoilmalämmön talteenottoon perustuvalle laitteelleen. Järjestelmä sisältää aktiivisia ja passiivisia ratkaisuja, jotka huolehtivat rakennuksen lämmöntalteenotosta, ilmanvaihdosta, lämmityksestä, jäähdytyksestä sekä lämpimän käyttöveden lämmityksestä. PHI:n sertifiointi osoittaa, että Compact P -järjestelmä on tehokas, kustannustehokas, sen käyttökulut ovat edulliset koko sen käyttöiän ja sen hyötysuhde on korkea, jonka vuoksi järjestelmä on hyväksytty käytettäväksi passiivitaloissa.

LISÄTIETOA NILAN-POISTOILMALÄMPÖPUMPUISTA

KUSTANNUSVERTAILU PILP VS. MLPkustannusvertailu