MAALÄMPÖPUMPUN VALINTA

Peukalosääntönä voidaan sanoa, että maalämpöpumpun maksimiteho tulisi mitoittaa vastaamaan 50 – 70 % rakennuksen lämmitystehon maksimitarpeesta (ns. osatehomitoitus). Tällöin lämpöpumppu kuitenkin tuottaa lämmitysenergian kokonaisvuositarpeesta 85 – 98 %. Esimerkiksi, jos talon lämmitystarve on 9 kW, siihen voidaan valita 8 kW:n maalämpöpumppu.

Lämpöpumppu käy hyvällä hyötysuhteella pitkiä jaksoja lämmityskaudella ja huipputehon lisätarve katetaan lisävastuksella muutamina talven kylmimpinä päivinä. Tämä lisävastuksella tuotettu sähköteho on merkittävästi pienempi kuin mitä suurempi kompressori olisi kuluttanut vuodessa enemmän.

Maalämpöpumpun tehon valintaan sekä porakaivojen syvyyteen ja määrään vaikuttavat monet tekijät, kuten sijainti Suomessa, talon tilavuus ja energiatarpeet. Suunnitellessa maalämpöjärjestelmää kannattaa ottaa yhteyttä ammattilaiseen, jotta saat varmasti oikeat laitteet oikeaan käyttötarkoitukseen.

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS