ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU

Ilma-vesilämpöpumppu (eli ulkoilma-vesilämpöpumppu) on lämpöpumpputekniikkaa hyödyntävä uusi ratkaisu, joka ottaa lämmitysenergian ulkoilmasta siirtäen sen sitten suoraan vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Tilojen käyttö- ja lämmitysvesi on kompressoria käyttämällä mahdollista lämmittää noin 50 celsiusasteen lämpöiseksi, ja ylimenevä osa lämmitetään sitten esimerkiksi sähkövastusta käyttämällä.

Ilma-vesilämpöpumpun avulla on mahdollista hoitaa vaikka koko talon lämmitystarve, mutta kylmempiä aikoja varten ilma-vesilämpö ei voi olla ainoa ratkaisu, vaan se tarvitsee tuekseen varajärjestelmän. Yleensä varalämmitysjärjestelmänä käytetään ilma-vesilämpöpumpun ihan omia sähkövastuksia, jotka sitten kattavat lämmitystarpeen kaikkein kovimpien talvipakkasten jyllätessä. Toimintaperiaate on sama kuin muillakin lämpöpumpuilla, ja siinä on kaksi eri lämmönvaihdinta: lauhdutin ja höyrystin.

ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU MENETTÄÄ TEHOAAN PAKKASELLA

Kannattaa huomioida, että ulkoilman lämpötilan laskiessa vähenee myös ilma-vesilämpöpumpusta saatava hyötysuhde ja lämmitysenergian määrä. Teho vähenee noin 50 prosentin verran -20 asteen keleillä kuin tavallisesti ilmoitettavassa +7 asteen lämpötilassa. Markkinoilla on kuitenkin saatavilla eri ratkaisuja, joilla myös alempiin lämpötiloihin on mahdollista päästä, ja lisäksi alan teknologia ja tekniikka kehittyvät kaiken aikaa nopealla tahdilla. Pohjan lämpöpumppumitoitukselle antavat rakennuksen vuosittainen energiankulutus sekä huipputehontarve lämpimän käyttöveden ja lämmityksen tuottamisessa.

Laadukkaan ja melko uuden ilma-vesilämpöpumpun lämpökerroin -20 asteen pakkasilla on useimmiten lattialämmityksen yhteydessä 1,4 – 1,8 sulatusjaksojen ollessa huomioituna oikein.

ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SOVELTUU MAINIOSTI NIIN UUSIIN KUIN VANHOIHINKIN TALOIHIN

Esimerkiksi verrattuna maalämpöpumppuun ilma-vesilämpöpumpun etuna on edullisempi hankintahinta sekä mahdollisuus asentaa se sellaisiinkin kohteisiin, joihin maaperän takia maalämpöpumppua ei voida hankkia. IVL-pumppu on mahdollista asentaa sekä uudisrakennuksiin että vanhoihin rakennuksiin, eikä asentaminen ole hankalaa. Se voidaan asentaa olemassa olevan lämmitysjärjestelmän tilalle tai myös rinnalle. Lisäksi öljylämmitystä voidaan tukea omanlaisella hybridiratkaisulla, jolloin öljykattila pitää talon lämpimänä talven kylmimpinä päivinä ja tukee tarpeen vaatiessa ilma-vesilämpöpumppua.