MAALÄMPÖPUMPPU

Maalämpöpumppu on vaivaton käyttää verrattuna muihin lämpöpumppuihin. Kun maalämpöpumppu on asennettu kertaalleen, ei se sen jälkeen vaadi minkäänlaista erityistä ylläpitoa. Oleellisia maalämpöpumpun osia ovat muun muassa kompressori ja käyttöpaneeli. Kompressori on myös se osa, joka maalämpöpumpusta kuluu merkittävimmin. Scroll- eli kierukkakompressorit ovat muita mekaanisia kompressoreita luotettavampia.

Kierukkakompressoria käyttämällä saadaan aikaiseksi kaasulle erittäin tasainen virtaus, ja sen ansiosta myös kaikki muut kompressorin osat toimivat huomattavasti äänettömämmin ja tasaisemmin. Jos kompressori syystä tai toisesta pääsee hajoamaan, tällöin ei tarvitse uusia koko maalämpöpumppua, vaan riittää, kun vaihdetaan pelkkä kompressori.

Käyttöpaneelit ovat hyvin varustetuissa maalämpöpumpuissa yleensä varsin käyttäjäystävällisiä, ja ne tarjoavat kaiken tarpeellisen tiedon laitteen käyttöä ja seurantaa varten helposti ja vaivattomasti. Intuitiivinen paneeli on helppo hallita, jotta käyttökokemus olisi mahdollisimman suoraviivainen.

MAALÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄN HANKINTA JA ASENTAMINEN

Maalämpöpumppujärjestelmän hankkiminen ei ole rakettitiedettä, vaan päinvastoin, se on varsin helppoa ja yksinkertaista. Tarpeen vaatiessa asennustyöt voidaan hoitaa siten, ettei talon lämmitys- ja lämminvesi ole poikki viikonlopun ylitse.

Käytännössä hankintaan ja asentamiseen kuuluu kuusi eri vaihetta:

1. Soita ja kutsu asiantuntija tulemaan arviointikäynnille kotiisi.

2. Asiantuntija tulee käymään sovittuna ajankohtana arvioidakseen parhaan maalämpöratkaisun ja antaa tarjouksen.

3. Kun tilaus on vahvistunut, sovitaan ajankohta poraukselle ja asennukselle.

4. Porakaivon poraus, joka kestää noin päivän ajan.

5. Jos talossa on vanha öljyjärjestelmä, se puretaan ja asennetaan tilalle maalämpöpumppu

6. Lopuksi uusi järjestelmä kytketään lämmitysverkkoon ja käyttöveteen

Asennuksen tekee aina ammattilainen, joten siisti työnjälki ja sähköturvallisuus ovat aina tältä osin kunnossa – asennustyöt ovat aina luvanvaraisia, joten kuka tahansa ei niitä pääse tekemään. Lisäksi asentajalta saa opastusta maalämpöpumpun käyttöön sekä vinkkejä siitä, miten maalämpöpumpusta on mahdollista saada paras hyöty sekä kesällä että talvella.

Maalämpökaivon yhteydessä tontille porataan yksi 100 – 200 metriä syvä porakaivo, johon lasketaan muoviputket. Näissä lämmönkeruuputkissa kulkee jäätymätön liuos, joka kerää talteen lämpöä maasta. Maalämpö johdatetaan sitten maalämpöpumppuun, joka puolestaan lämmittää talon lämmitysjärjestelmän kiertoveden. Vaihtoehtoisesti lämmönkeruuputkisto on mahdollista asentaa porakaivon sijaan myös maapiiriin n. 1,5 metrin syvyyteen tai vesistöön vähintään kahden metrin syvyyteen. Varsinainen maalämpöpumppu voidaan sijoittaa esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen, mutta suositeltavampaa olisi olla erillinen tekninen tila sitä varten – tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Asunnon lämmönjakojärjestelmän olisi hyvä olla vesikiertoinen, esimerkiksi vesikiertoisten pattereiden tai vesikiertoisten lattialämmityksen kautta toimiva. Lämmönjakoon soveltuu erityisen hyvin vesikiertoinen lattialämmitys, sillä siinä lämmitysveden ei tarvitse olla niin lämmintä kuin patteriverkostossa, koska käytössä on suurempi lämmityspinta-ala.

MAALÄMPÖPUMPUN JA PORAKAIVON MITOITUS

Maalämpöpumppua varten tarvitun porakaivon syvyyteen on monta vaikuttavaa tekijää, kuten sijainti Suomessa sekä maalämpöpumpun teho. Tavanomaisesti yksi 100 – 200 metriä syvä kaivo riittää, mutta pohjoisessa saatetaan tarvita jopa kolme kaivoa, mikäli energiantarve on suuri. Yleensä porakaivot ovat edullisempia porata suoraan kallioon kuin pehmeään maaperään. Alan asiantuntija osaa aina kertoa parhaiten porakaivon tarpeesta.

SOPIVAN MAALÄMPÖPUMPUN VALINTA

Hyvä nyrkkisääntö on, että maalämpöpumpun maksimiteho tulisi mitoittaa vastaamaan 50 – 70 prosenttia rakennuksen lämmitystehon maksimitarpeesta (ns. osatehomitoitus). Tällöin lämpöpumppu tuottaa silti lämmitysenergian kokonaisvuositarpeesta jopa 85 – 98 prosenttia. Esimerkiksi, jos talon lämmitystarve on 9 kW, tällöin valinnaksi sopii 8 kW:n maalämpöpumppu.

Huipputehon lisätarve katetaan lisävastuksen avulla kaikkein kylmimpinä talvipäivinä. Lisävastuksella tuotettu sähköteho on merkittävästi suuren kompressorin vuosikulutusta pienempi.

MITKÄ ASIAT VAIKUTTAVAT MAALÄMPÖPUMPUN HINTAAN?

Maalämpöpumpun hankinnassa kannattaa selvittää markkinoilta saatavilla oleva valikoima. Halvimmat laitteet eivät välttämättä sovi kaikille. Hintaan vaikuttavia asioita ovat muun muassa laitteen takuu, käytön helppous, maalämpöpumpun tuoma hyötysuhde sekä pumpun ulkonäkö ja sisäänrakennettu tekniikka.  Vertailu on järkevää, jotta paras vaihtoehto omaan käyttöön selviäisi; on olemassa harvoja tapauksia, joissa öljy tai sähkö voivat sittenkin olla maalämpöä parempia vaihtoehtoja. On kuitenkin selvä peli, että valtaosassa tapauksista maalämpö on järkevä sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin melko nopeastikin.

MAALÄMPÖPUMPUN KUSTANNUKSISTA

Kaikista lämpöjärjestelmistä maalämpöpumput ovat kasvattaneet suosiotaan kaikkein eniten. Vuonna 2008 maalämpö valittiin n. 38,5 prosenttiin kaikista uusista omakotitaloista. Onkin huomionarvoista, että samaan aikaan kun suorasähkön ja öljyn hinta ovat nousussa, on näiden suosio kaukolämmön ohella lämmitysjärjestelminä laskussa.

Investointikustannukset maalämpöpumpulle ovat kohtalaisen suuret, mutta käyttökustannukset edulliset. Lisäksi laite maksaa itsensä kuluttajakäytössä takaisin, isommissa taloissa nopeasti, pienemmissä hitaammin, mutta yhtä kaikki kyseessä on järkevä taloudellinen sijoitus. Parhaimmassa tapauksessa maalämpö maksaa itsensä kuluttajalle takaisin alle viidessä vuodessa. Tuottoa maalämpöön sijoitettu pääoma tuo suunnilleen 16 prosenttia per vuosi.

NILANIN LÄMPÖPUMPUT TEKNISESTI EDELLÄ AIKAANSA

Nilan on ainutlaatuinen toimija lämpöpumppumarkkinoilla. Se on kansainvälinen ja kokenut ammattilainen, jonka resurssit riittävät jatkuvan tuotekehityksen ylläpitämiseen ja pienempiinkin asioihin panostamiseen.

Siksi Nilan tarjoaa ainutlaatuisia hybridiratkaisuja, joiden hyötysuhteet ovat omassa luokassaan.

Nilanin lämpöpumppuratkaisujen ehdoton kuningas on Compact PC -sarja, joka perustuu eri lämpöpumpputekniikoiden yhdistelmiin. Compact -sarjan laitteet sisältävät kaikki vakiona tuloilman lämmityksen sekä viilennyksen, käyttöveden lämmityksen sekä kaksinkertaisen lämmöntalteenoton – poistoilmalämpöpumpulla sekä vastavirtalämmönvaihtimella.

Tutustu maalämpöä hyödyntävään Nilan Compact PC MLP -laitteeseen, joka lämmittää asuntosi, käyttövetesi sekä hoitaa ilmanvaihdon – yhdellä laitekokonaisuudella.